Sambalila

SAMBALILA ist eine Percussiongruppe im Rahmen des Projekts "Partner". Mit ihr hat diese Schulpartnerschaft begonnen.

SAMBALILA bildet auch heute noch das Herzstück der Partnerschaft und hat sich durch regionale Auftritte einen Namen gemacht.

Unter der Leitung von Anne Biermann und Martin Tomaier treffen sich die Musikerinnen und Musiker der Gruppe wöchentlich zur gemeinsamen Probe. Die Gruppe konnte aber auch schon in außergewöhnlichen mehrtägigen Workshops ihr Repertoire vertiefen und erweitern. 

 

SAMBALILA je perkusní skupina v rámci projektu "partner". S ní začala tato spolupráce škol. Také dnes je nejdůležitější součástí partnerství a už si v regionu udělala dobré jmeno, díky svým častým vystupováním.

Pod vedením Anne Biermann a Martina Tomaiera se každý týden schází muzikantky a muzikanti ke společným zkouškám. Ale skupina už absolvovala i několikadenní soustředění, aby zdokonalila repertoár.