Verleihung der Europa-Urkunde - propůjčení Evropská listina

Am 10.12.2010 wurde der Schulpartnerschaft aufgrund ihres Engagements für Europa von der Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Frau Emilia Müller, die „Europa – Urkunde“ verliehen.

Die Feierlichkeit fand in der Turnhalle des SFZ in Cham statt. Viele Ehrengäste aus Politik und öffentlichem Leben nahmen daran teil.

 

Dne 10.12.2010 byla našemu školnímu partnerství na základě angažovanosti v Evropě propůjčena Evropská listina, kterou nám předala paní Emilia Müller, státní ministrně pro evropské přiležitosti. Slavnost se uskutečnila ve sportovní hale SFZ Cham za účasti mnoha hostů politického i veřejného života.