10 Jahre Schulpartnerschaft - 10 let partnerství škol 2012

Die Partnerschaft zwischen der Schule am Regenbogen in Cham und der Praktischen Grundschule in Domažlice besteht nun seit 10 Jahren!

Partnerství mezi Schule am Regenbogen v Chamu a Zakladní školou praktickou Domažlice trvá už 10 let!

 

Das haben wir mit drei Veranstaltungen gefeiert.

Die Schirmherrschaft hat Herr Josef Hlobil, Generalkonsul der Tschechischen Republik, übernommen.

To jsme oslavili třemi slavnostmi. Záštitu převzal generální konsul České republiky, pan Josef Hlobil. 

Rund 60 Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 5 trafen sich am 9. Mai 2012 in Domažlice zu einem Sport- und Spielefest mit jeder Menge Spaß und tollen Preisen.

Kolem 60 dětí prvního stupně se sešlo 9.května 2012 v domažlicích u přiležitosti sportovně-herní slavnosti s množstvím legrace a krásných cen.

 

Am 11.Mai 2012 legten deutsche und tschechische Jugendliche beider Schulen auf dem Chamer Marktplatz ein Bodenbild aus tausenden Flaschenstöpseln.

 11.května 2012 vytvořily německé a české děti obou škol na chamském náměstí obraz, který vznikl položením tisíců víček od plastových lahví.

 

Am 16.Mai 2012 fanden die Jubiläumsfeierlichkeiten

auf Schloss Trhanov einen glanzvollen und beschwingten Abschluss.

16.května 2012 skončily oslavy tohoto jubilea slavnostním večerem na zámku ve Trhanově.