Unsere Ziele - Naše cílé

Die persönliche Begegnung mit Gleichaltrigen aus dem Nachbarland ist das oberste Ziel der Partnerschaft. Nur gemeinsames Tun und Erleben schafft die Möglichkeit, sich Fremdem zu öffnen und dadurch Begegnungsängste und Vorurteile abzubauen. Unsere bereits zehnjährige Erfahrung im gemeinsamen Trommeln hat gezeigt:

Das gemeinsame Erleben

· des Spaßes  beim Trommeln und Theaterspielen,

· des Abenteuers in einem „fremden Land“ zu sein,

· des Lampenfiebers vor Auftritten,

· der Freude über den Erfolg

. der künstlerischen und sportlichen Aktivitäten


schafft mühelos und schnell und vor allem wortlos Nähe und Verbundenheit.

 

 

Nach dem Grundsatz „Von unten wächst das Fundament“ (und wo ist dies wichtiger als in unmittelbarer Grenznähe) ist nun unser spezielles Ziel,

diese Begegnungsmöglichkeiten einer möglichst großen Gruppe von Schülern zur Verfügung zu stellen.

 

Das gemeinsame Tun und Erleben soll durch die Bereiche Kunst, Theater, Sport und Spiel bereichert werden.

 

Osobní setkání stejně starých ze sousedi země je nejvyšším cílem partnerství. Jen společné dění a zážitky poskytují možnost otevřít se něčemu cizímu a odstranit strach ze setkání a předsudků. Naše dosud desetileté zkušenosti při společném bubnování nám ukázaly:

 

Společné prožitky

  • legrace při společném bubnování a hrní divadla
  • dobrodružství v " cizí zemi"
  • společná tréma před vystoupením
  • radost a úspěchu
  • umělecké a sportovní aktivity dosáhly snadno a rychle a bez řečí pocit blízkosti a soudržnosti.

 

Podle zásady "od spodu rostou základy" - a kde je to důležitější než v bezprostřední blízkosti hranic - je náš speciální cíl, umožnit co největšímu počtu žáků přiležitost k setkávání.

Společné dění a zážitky jsou realizovány díky umění, divadlu, sportu a her.